El consum diari de cànnabis pot protegir el fetge a persones amb VIH i hepatitis C

with No hi ha comentaris

consum cànnabis protegeix el fetge en persones amb VIH i hepatitis C

En un estudi dut a terme amb 838 pacients amb VIH i hepatitis C, el consum diari de cànnabis es va associar amb una reducció significativa del risc de fetge gras, segons informen investigadors de l'INSERM a Marsella, França. El fetge gras és comú en malalts coinfectats amb el virus d'immunodeficiència humana (VIH) i el de l'hepatitis C (VHC).
El 14% va dir consumir cànnabis diàriament, el 11,7% fer-ho regularment i el 74,7% no consumien o ho feien ocasionalment. El consum diari de cànnabis es va associar amb una menor prevalença d'esteatosi. Els autors conclouen dient que "el consum diari de cànnabis pot ser un factor protector contra l'esteatosi en pacients coinfectats pel VIH i el VHC".