ACTIVITATS LÚDIQUES I INFORMATIVES

La direcció de MARISANA, entre altres activitats, promou periòdicament debats informatius, entre tots els seus associats, sobre la reducció de riscos, promoció d'un consum responsable i ús terapèutic del cànnabis.