Com Associar-se?

Qualsevol persona major de 18 anys pot associar-se a Marisana si compleix els requisits següents:
  • Venir amb un soci avalador per poder fer una nova alta.
  • Ser consumidor de cànnabis amb fins lúdics i / o terapèutics.
  • Estar en possessió d'algun document d'identitat personal.
  • Acceptar els estatuts i normes de funcionament de l'associació.
  • Abonar la quota d'inscripció anual de 5 Euros.
Els usuaris i usuàries Terapèutics, que pateixin alguna malaltia per a la qual els efectes beneficiosos del cànnabis estiguin reconeguts per la IACM hauran d'acreditar la seva condició mitjançant certificat mèdic.
Aquests socis quedaran exempts de la quota d'inscripció anual.

Normes Bàsiques

L'entrada al club és exclusiva per a persones associades, que hauran de presentar al costat del seu carnet de soci un document vàlid d'identitat per poder accedir al Club. En cas de pèrdua del carnet s'abonaran 5 Euros per fer una còpia.
Està prohibida l'entrada al club amb vehicles urbans com bicicletes, monopatins, etc., i la realització de fotografies a l'interior del local.
S'entenen com infraccions greus motiu d'expulsió de la persona associada:
  • Cedir el carnet a una altra persona.
  • Facilitar dades falses en la seva inscripció.
  • L'existència d'una condemna ferma per tràfic de drogues.
  • L'incompliment de les recomanacions en matèria de seguretat i prevenció que facilita l'associació respecte mantenir el cànnabis fora de l'abast de tercers o consumir a la via pública.
  • No informar de sancions o imputacions legals vinculades a la tinença, consum o tràfic de drogues.

Per saber-ne més

consulta la normativa completa

de la nostra associació